Fish Ingest Microplastics Unintentionally

Publication Name: 
Environmental Science & Technology
Year: 
2021
Volume: 
55
Page Number: 
10471-10479
Author: 
Li, Bowen; Liang, Weiwenhui; Liu, Quan-Xing; Fu, Shijian; Ma, Cuizhu; Chen, Qiqing; Su, Lei; Craig, Nicholas J.; Shi, Huahong