Distribution and flux of dissolved iron in the peatland-draining rivers and estuaries of Sarawak, Malaysian Borneo

Publication Name: 
Biogeosciences
Year: 
2020
Volume: 
17(6)
Page Number: 
1805-1819
Author: 
Zhang, Xiaohui; Mueller, Moritz; Jiang, Shan; Wu, Ying; Zhu, Xunchi; Mujahid, Aazani; Zhu, Zhuoyi; Muhamad, Mohd Fakharuddin; Sia, Edwin Sien Aun; Jang, Faddrin