RNA-Seq Analysis of the Antioxidant Status and Immune Response of Portunus trituberculatus Following Aerial Exposure

Publication Name: 
MARINE BIOTECHNOLOGY
Year: 
2017
Volume: 
19(1)
Page Number: 
89-101
Author: 
Li, Yuquan
Lai, Shoumin
Wang, Renjie
Zhao, Yuchao
Qin, Hao
Jiang, Lingxu
Li, Na
Fu, Qiang
Li, Chao